Monthly Archives: August 2008

10,9…3,2,1 Liftoff!

Det sidste stykke tid har jeg arbejdet med at få www.skylab.dk i luften. Skylab.dka er et forsøg på at indkapsle den del af mit professionelle virke der handler om bygning af weblogs specifikt, og implementering af web 2.0. strategier mere generelt. Igennem de sidste mange år, fandt jeg nemlig ud af på et tidspunkt, har jeg arbejdet med hele tre ting på en gang! Filmproduktion i visITfilm, wordpress weblogs og udvikling af customplayer software. For at skærpe fokuset, mindske forvirringen og rydde op i produkter og ydelser, har jeg nemlig besluttet at udfase mit engagement i kommerciel filmproduktion, øge aktiviteten på det webrelaterede, og endelig tilbyde Customplayer (som er “featurefrosset” de næste 6 mdr) som ét værktøj ud af mange, til at nå det overordnede mål som alting jo handler om: Opmærksomhed. Dialog. Synlighed. Branding.

Nye forretningsgange:
I baggrunden, og som ikke fremgår af sitet, er der strammet en del op på forretningsplaner, tilbudsprocedurer, strategiske partnerskaber, service & support og de generelle betingelser for et samarbejde. Vi vil jo gerne levere den bedst mulige kvalitet til flest mulige, men i en hverdag der skaber de optimale rammer for koncentration, fokus og effektive arbejdsprocesser.

Vi har også taget et grundigt kik på Customplayer websitet, og selve kommunikationen omkring det produkt vi tilbyder – men det kan I jo selv tjekke ud.

Håber vi kan holde den flyvende i mange år fremover, og glæder mig til at få folks reaktioner på det!

  1. For de historisk interesserede: Skylab var den første bemandede rumstation []

robert anson heinlein

“A human being should be able to change a diaper, plan an invasion, butcher a hog, conn a ship, design a building, write a sonnet, balance accounts, build a wall, set a bone, comfort the dying, take orders, give orders, cooperate, act alone, solve equations, analyze a new problem, pitch manure, program a computer, cook a tasty meal, fight efficiently, die gallantly. Specialization is for insects.”

(via)