Daily Archives: 21/11/2007

Hvad er webdesign?

Jeffrey Zeldman:

Web design is the creation of digital environments that facilitate and encourage human activity; reflect or adapt to individual voices and content; and change gracefully over time while always retaining their identity.

Min oversættelse:

Webdesign er skabelsen af digitale miljøer, der fremmer menneskelig aktivitet og opmuntrer til den; der afspejler – eller tilpasser sig til – personlige stemmer og personligt indhold; der let og elegant formår at ændre sig over tid, samtidig med at de bevarer deres identitet.

Ud fra den definition, burde du selv kunne konkludere hvad formålet med et webdesign ikke er. Samt forstå den styrke, handlekraft og frihed der ligger i at omfavne mediets begrænsninger. Og omvendt, hvor dyrt det risikerer at blive, hvis du tror at webdesign handler om noget som helst andet.

I den optik, og for at ekko’e Jeffrey Zeldman, er Douglas Bowmans “minima” udtryk for rigtig god webdesign.